365bet亚洲官网

2020年07月工程机械产品关注度

以用户真实浏览/点击行为,体现产品/品牌排名。
过去30天网页内搜索中与该工程机械产品相关数据。
以报价查询量、订单体现购买意向。
来自第三方权威机构提供的销量数据。
从媒体曝光率展现事件、人物、厂商。
挖掘机品牌关注度
挖掘机品牌 关注度
5071
3361
2831
2651
2535
2261
1213
1182
882
857
装载机品牌关注度
装载机品牌 关注度
  1499
  1297
  1278
  926
  526
  417
  393
  380
  260
  252
压路机品牌关注度
压路机品牌 关注度
  1035
  347
  265
  195
  180
  151
  122
  111
  96
  90
汽车起重机品牌关注度
汽车起重机品牌 关注度
  1454
  824
  452
  163
  98
 马尼托瓦克东岳  66
 八达重工  55
  39
  32
  17
叉车品牌关注度
叉车品牌 关注度
  956
  789
  161
  140
  101
  92
  61
  58
  48
  45
履带式起重机关注度
履带式起重机品牌 关注度
  1130
  513
  349
  142
  105
  85
  51
  48
  33
  31
旋挖钻机品牌关注度
旋挖钻机品牌 关注度
  604
  310
  276
  129
  110
  97
  90
  87
  40
  32
推土机品牌关注度
推土机品牌 关注度
  545
  373
  251
  143
  125
  87
  69
  56
  43
  42
混凝土泵品牌关注度
混凝土泵品牌 关注度
  532
  351
  178
  30
  29
  21
  20
  15
  9
 普茨迈斯特 4
挖掘机产品关注度
挖掘机产品 关注度
  557
  526
  316
  272
  258
  222
  221
  193
  192
  184
装载机产品关注度
装载机产品 关注度
徐工LW600KV  211
龙工LG860  178
柳工CLG856H  175
柳工855  175
柳工ZL50C  168
龙工LG855B  159
临工LG953  146
柳工CLG855N  123
柳工ZL50CN  122
山工ZL50F-II  105
压路机产品关注度
压路机产品 关注度
戴纳派克CC624HF  77
中联YZ25B  62
徐工XS202J  59
徐工XP303S  58
徐工XS223J  55
徐工XP203  54
徐工XP303K  43
路阳LT220B  41
徐工XP262  40
徐工XS223JE  34
汽车起重机产品关注度
汽车起重机产品 关注度
  486
  116
  83
  82
  75
  72
  69
  57
  56
  55
叉车产品关注度
叉车产品 关注度
合力CPCD30  176
合力CPCD50  113
林德R14S  88
林德R16S  85
林德E16C  75
林德E20P  72
林德T20  59
合力CPCD35  56
林德E16P  55
林德L14  54
履带式起重机产品关注度
履带式起重机产品 关注度
徐工XGC88000  657
徐工XGC15000  98
中联重科ZCC550  93
三一SCC800C  81
利勃海尔LR1600/2-W  72
徐工XGC28000  63
徐工QUY650  61
三一SCC3200  56
三一SCC16000  55
柳工QUY55  50
旋挖钻机产品关注度
旋挖钻机产品 关注度
三一SR360  120
三一SR280R  80
山河智能SWSD2512  79
徐工XRS1050  60
三一SR285RC8  59
宝峨BG25  52
中联重科ZR280C  44
徐工XR150  44
徐工XR360  42
三一SR280RII  41
推土机产品关注度
混凝土泵产品关注度
工程机械在线 ctp43.com 版权所有 Copyright © 2011 Construction Machinery Online. All Rights Reserved