365bet亚洲官网

2019年08月工程机械产品关注度

以用户真实浏览/点击行为,体现产品/品牌排名。
过去30天网页内搜索中与该工程机械产品相关数据。
以报价查询量、订单体现购买意向。
来自第三方权威机构提供的销量数据。
从媒体曝光率展现事件、人物、厂商。
挖掘机品牌关注度
挖掘机品牌 关注度
   8977
   6159
   5504
   5135
   5134
   2659
   2384
   2354
   2033
   1881
装载机品牌关注度
装载机品牌 关注度
   4071
   2876
   2790
   1716
   908
   892
   878
   875
   835
   493
汽车起重机品牌关注度
汽车起重机品牌 关注度
   1983
   1077
   833
   266
   156
   107
   97
   60
   51
   46
叉车品牌关注度
叉车品牌 关注度
   1544
   1084
   312
   249
   214
   136
   135
   92
   88
   80
压路机品牌关注度
压路机品牌 关注度
   1314
   385
   369
   254
   207
   201
   199
   160
   147
   115
旋挖钻机品牌关注度
旋挖钻机品牌 关注度
   925
   728
   596
   368
   220
   123
   101
   90
   77
   45
推土机品牌关注度
推土机品牌 关注度
   923
   784
   494
   274
   218
   176
   161
   85
   81
   50
分级机品牌关注度
分级机品牌 关注度
   391
   257
   236
   236
   227
   226
   224
   220
   220
   215
自卸卡车品牌关注度
自卸卡车品牌 关注度
   374
   265
   244
   173
   171
   153
   110
   106
   102
   89
挖掘机产品关注度
挖掘机产品 关注度
   947
   738
   542
   532
   446
   442
   442
   442
   418
   407
装载机产品关注度
装载机产品 关注度
   1134
   854
   436
   394
   386
   373
   354
   305
   287
   270
汽车起重机产品关注度
汽车起重机产品 关注度
   249
   201
   176
   157
   151
   139
   115
   112
   103
   94
叉车产品关注度
叉车产品 关注度
   333
   172
   157
   147
   133
   113
   109
   107
   106
   96
压路机产品关注度
压路机产品 关注度
   219
   135
   89
   75
   73
   63
   61
   55
   54
   54
旋挖钻机产品关注度
旋挖钻机产品 关注度
   167
   152
   147
   135
   132
   128
   117
   115
   97
   96
推土机产品关注度
推土机产品 关注度
   174
   174
   153
   144
   121
   121
   100
   95
   95
   78
分级机产品关注度
分级机产品 关注度
   13
   13
   13
   13
   13
   12
   12
   12
   12
   12
自卸开车产品关注度
自卸开车产品 关注度
   374
   265
   80
   74
   70
   57
   53
   48
   47
   46
工程机械在线 ctp43.com 版权所有 Copyright © 2011 Construction Machinery Online. All Rights Reserved