365bet亚洲官网

2019年07月工程机械产品关注度

以用户真实浏览/点击行为,体现产品/品牌排名。
过去30天网页内搜索中与该工程机械产品相关数据。
以报价查询量、订单体现购买意向。
来自第三方权威机构提供的销量数据。
从媒体曝光率展现事件、人物、厂商。
挖掘机品牌关注度
挖掘机品牌 关注度
   11471
   8205
   7272
   6734
   6474
   4199
   3788
   3016
   2939
   2514
装载机品牌关注度
装载机品牌 关注度
   5372
   3954
   3392
   2431
   1177
   1152
   1007
   964
   852
   555
汽车起重机品牌关注度
汽车起重机品牌 关注度
   2686
   1054
   942
   234
   113
   107
   79
   64
   55
   44
叉车品牌关注度
叉车品牌 关注度
   1708
   1077
   336
   316
   273
   186
   161
   125
   118
   104
压路机品牌关注度
压路机品牌 关注度
   1450
   373
   329
   287
   269
   216
   211
   184
   181
   147
旋挖钻机品牌关注度
旋挖钻机品牌 关注度
   1219
   1043
   649
   608
   272
   192
   139
   104
   86
   52
推土机品牌关注度
推土机品牌 关注度
   855
   807
   576
   497
   258
   208
   163
   134
   103
   49
履带式起重机品牌关注度
履带式起重机品牌 关注度
   1022
   451
   349
   271
   103
   81
   74
   65
   53
   40
自卸卡车品牌关注度
自卸卡车品牌 关注度
   342
   187
   183
   178
   154
   133
   114
   105
   103
   96
挖掘机产品关注度
挖掘机产品 关注度
   1252
   816
   809
   702
   679
   676
   672
   615
   614
   599
装载机产品关注度
装载机产品 关注度
   5418
   4752
   4657
   1364
   962
   472
   389
   382
   310
   295
汽车起重机产品关注度
汽车起重机产品 关注度
   265
   229
   221
   207
   191
   187
   185
   185
   154
   153
叉车产品关注度
叉车产品 关注度
   400
   194
   177
   157
   145
   140
   137
   118
   115
   97
压路机产品关注度
压路机产品 关注度
   242
   171
   162
   127
   111
   105
   104
   96
   93
   85
旋挖钻机产品关注度
旋挖钻机产品 关注度
   301
   238
   216
   203
   199
   195
   173
   171
   151
   96
推土机产品关注度
推土机产品 关注度
   262
   250
   214
   184
   147
   146
   144
   127
   123
   111
履带式起重机产品关注度
履带式起重机产品 关注度
   258
   176
   120
   106
   87
   77
   75
   72
   71
   56
自卸开车产品关注度
自卸开车产品 关注度
   342
   103
   71
   61
   54
   53
   49
   45
   44
   43
工程机械在线 ctp43.com 版权所有 Copyright © 2011 Construction Machinery Online. All Rights Reserved