365bet亚洲官网

2019年06月工程机械产品关注度

以用户真实浏览/点击行为,体现产品/品牌排名。
过去30天网页内搜索中与该工程机械产品相关数据。
以报价查询量、订单体现购买意向。
来自第三方权威机构提供的销量数据。
从媒体曝光率展现事件、人物、厂商。
挖掘机品牌关注度
挖掘机品牌 关注度
   10311
   7949
   7365
   6612
   6139
   4268
   3658
  2949
   2731
   2458
装载机品牌关注度
装载机品牌 关注度
   3645
   3574
   2174
   2082
   1180
   1045
   971
   660
   565
   562
叉车品牌关注度
叉车品牌 关注度
   1682
   1256
   384
   334
   285
   248
   156
   141
   98
   95
汽车起重机品牌关注度
汽车起重机品牌 关注度
   2357
   1012
   905
   118
   109
   81
   70
   45
   40
   26
压路机品牌关注度
压路机品牌 关注度
   1465
   469
   280
   271
   262
   161
   161
   160
   156
   145
旋挖钻机品牌关注度
旋挖钻机品牌 关注度
   1052
   1018
   611
   480
   269
   168
   161
   106
   69
   65
推土机品牌关注度
推土机品牌 关注度
   815
   682
   438
   356
   217
   176
   145
   137
   65
   62
履带式起重机品牌关注度
履带式起重机品牌 关注度
   763
   351
   245
   104
   82
   55
   52
   51
   50
   19
摊铺机品牌关注度
摊铺机品牌 关注度
   590
   364
   262
   136
   94
   67
   54
   50
   41
   37
挖掘机产品关注度
挖掘机产品 关注度
   1236
   936
   747
   738
   735
   728
   703
   652
   631
   618
装载机产品关注度
装载机产品 关注度
   642
   633
   606
   508
   423
   413
   379
   338
   337
   335
叉车产品关注度
叉车产品 关注度
   402
   247
   223
   218
   198
   196
   175
   126
   116
   113
汽车起重机产品关注度
汽车起重机产品 关注度
   333
   235
   224
   215
   213
   187
   177
   167
   162
   159
压路机产品关注度
压路机产品 关注度
   251
   245
   160
   147
   145
   133
   113
   107
   93
   80
旋挖钻机产品关注度
旋挖钻机产品 关注度
   316
   276
   253
   216
   202
   189
   161
   156
   118
   107
推土机产品关注度
推土机产品 关注度
   295
   208
   198
   162
   155
   154
   133
   131
   124
   95
履带式起重机产品关注度
履带式起重机产品 关注度
   197
   188
   89
   78
   52
   50
   49
   49
   42
   42
摊铺机产品关注度
摊铺机产品 关注度
   196
   195
   141
   101
   72
   63
   58
   54
   50
   46
工程机械在线 ctp43.com 版权所有 Copyright © 2011 Construction Machinery Online. All Rights Reserved